Dịch vụ Tài chính giúp bạn ước tính giá loại xe Mercedes-Benz mà bạn muốn mua đồng thời giúp bạn lựa chọn và hình thức chi trả thích hợp với bạn.

Điều kiện chung:
– Đối tượng: Tất cả các pháp nhân và cá nhân có nhu cầu mua xe của Mercedes-Benz Việt Nam bằng hình thức trả góp.
– Số tiền cho vay tối đa là 70% giá trị xe dựa trên hợp đồng mua bán.
– Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp đơn xin vay vốn và các giấy tờ cần thiết cho Ngân Hàng, người mua sẽ nhận được văn bản trả lời của ngân hàng (chấp thuận hoặc từ chối).
– Vật thế chấp: Xe mới mua hoặc bất cứ tài sản nào khác (nhà, đất…). Ngân hàng sẽ quyết định vật thế chấp trên cơ sở từng trường hợp.

Điều khoản thanh toán:
– Thời hạn trả góp: 1-4 năm.
– Lãi suất: Dựa trên thời hạn lãi suất do Ngân Hàng công bố vào thời điểm khoản vay được chấp thuận. Lãi suất hiện đang áp dụng: từ 1.05%-1.18%/tháng (tính trên số dư nợ giảm dần).
– Hoàn vốn vay: Trả hàng tháng. Ngày trả góp đầu tiên sẽ là ngày thứ 30 kể từ ngày rút tiền vayĐiều kiện chung:
– Đối tượng: Khách hàng là công ty, phân xưởng, cửa hàng… (không phải là cá nhân).
– Mức vay: ấn định bằng Đồng Việt Nam theo tỉ giá công bố ở thời điểm thanh toán
– Có thể vay đến 80% trị giá xe.
– Giá trị còn lại phải trả Công ty cho thuê tài chính khi kết thúc thời hạn thuê.
– Quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển qua cho người thuê ngay khi trả hết tiền thuê.
– Người thuê sẽ phải trả các khoản phí khác như phí đăng ký, bảo hiểm.v.v..

Thời hạn thanh toán:
– Thời hạn thuê tài chính: 1 ~ 5 năm.
– Lãi suất: 1.1%/tháng (theo tỷ giá đồng Việt Nam) (tính
trên số dư nợ giảm dần).
– Thanh toán tiền thuê: trả vào đầu mỗi tháng bằng đồng
Việt Nam.
Các điều khoản và điều kiện trên có thể thay đổi sau khi thẩm định khả năng chi trả của khách.

Advertisements